Quan es triga en construir una casa?

Una de les principals preocupacions de les persones que decideixen embarcar-se en la construcció d’una nova vivenda és el temps que els portarà tot el procés. És una preocupació lògica donat que la construcció d’una casa comporta una inversió notable en temps i esforç. A més, en molts casos els nostres clients han de vendre la casa actual per poder començar la construcció de la nova, pel que una planificació realista del procés evitarà futures tensions i maldecaps.

Construir una casa comporta temps i eforç

Els professionals de l’arqutiectura som una ajuda en el procés de construcció d’una casa, però al llarg del procés hi ha un elevat nombre de decisions que han de prendre els clients. Agilitzar la presa de decisions és un factor que afectarà la duració del projecte.

Les diferents etapes del procés es poden resumir en:

  • El terreny: Disposar d’un terreny en el que construir la casa permet que el treball de tots els professionals es faci sobre un emplaçament real, pel que les converses amb l’arquitecte i el disseny del projecte serà realista. Es redueixen les possibles modificacions futures i també s’utilitza l’entorn real per adaptar el projecte i optimitzar els recursos naturals del terreny.
  • La negociació d’un préstec hipotecari: Les diferents gestions amb els bancs duren un mínim de tres mesos. El més recomanable és consultar amb l’entitat bancària actual quines són les condicions que demanen i ofereixen per a préstecs hipotecaris i, amb aquesta informació, rastrejar a la web les condicions de la competència. Amb aqueta metodologia es veurà ràpidament la conveniència de seguir amb l’entitat actual i es tenen arguments de negociació. El mètode constructiu d’Elicsia Singular aconsegueix cases amb una certificació energètica tipus A, que facilita la concessió de préstecs hipotecaris a entitats com Triodos Bank.
  • Escollir un arquitecte i desenvolupar un projecte: Aquesta etapa es pot iniciar en paral.lel a la negociació del préstec hipotecari. Es tracta de trobar un enfoc i un disseny que s’adapti a les necessitats de les persones que viuran a la casa. Si el pla funcional de la casa s’adapta als futurs usuaris s’optimitzaran els recursos tant en el procés constructiu com en el posterior ús de l’habitatge. L’arquitecte és una peça principal al llarg del procés. Les seves funcions són trobar un disseny adecuat a cada client, conèixer les normatives de cada municipi i supervisar la construcció aportant solucions als imprevistos que segur apareixeran.
  • Obtenir els permisos de construcció. Els tràmits amb les administracions comporten una inversió en temps i en recursos que cal valorar. Amb l’assessorament de l’arquitecte i de l’empresa constructora hauria de ser el més àgil possible.
  • Execució: La construcció comporta un període de temps que pot variar segons l’envergadura del projecte, el mètode de construcció i l’agilitat en la resolució de problemes imprevistos. Amb mètodes de construcció com el Steel Framing, que utilitza acer en l’estructura de l’edifici, els temps es redueixen de forma sensible. Actualment a Elicsia Singular treballem amb temps que estan al voltant dels sis mesos per a l’execució.

De tots els processos que hem vist, a Elicsia Singular treballem per la reducció dels temps d’aquells sobre els que tenim influència. La integració dels equips d’arquitectes amb la constructora millora la comunicació entre professionals i facilita que ja des del disseny es treballi en projectes executables.

Accelerem els processos aplicant la industrialització en la producció dels materials i reduïnt la construcció in-situ. L’estructura de la vivenda es produeix en naus industrials, es trasllada a obra i allí es procedeix al muntatge. Així no necessitem grues a l’obra, ni consumim aigua per treballar el formigó. La conseqüència és un menor cost i més rapidesa de construcció.

Per acabar, des d’Elicsia hem desenvolupat un sistema de treball que optimitza l’elecció dels acabats. Treballem amb un catàleg ample i tancat que agilitza l’elecció de portes, grifaria, aplics, cuines i banys. Així, podem treballar amb plaços que cada vegada més s’apropen a l’any per projecte.

Últimes notícies

  • Acabem 2021 entregant les claus d'aquesta casa sostenible d'una sola planta a Sant... Read more...

  • Sortim del confinament entregant una nova casa sostenible d'una sola planta a Cardedeu Read more...

  • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

  • Hem començat l'estiu amb l'entrega d'una nova casa sostenible a Cardedeu. Elicsia es consolida com... Read more...

  • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas