I- OBJECTE

Aquest lloc ofereix informació sobre els serveis professionals d'Elicsia Singular SL, societat unipersonal amb domicili a 08440 de Cardedeu, carrer Bellsolar 74 Local 1 i NIF B65805012, en el successiu "el Titular"

II- PROPIETAT INTELECTUAL

Els continguts d'aquesta web, inclosos entre d'altres els logotips, imatges, animacions, texts, gràfics o aplicacions informàtiques, en qualsevol format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom del domini www.elicsia.com són propietat d'"el Titular", o bé han adquirit els seus drets els propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, en el seu cas, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de dominis.

Es permet la utilització o reproducció total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s'hi inclogui un hipervíncle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 i 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril). Queda prohibit l'ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l'origen o la font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos per a finalitats comercials, promocionals o contraris a la llei, moral o ordre públic, que poguessin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constistueixi competència deslleial o, en general, en contra d'allò que disposa en aquest document.

III- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En navegar per aquestes pàgines, vostè facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d'accés, l’hipervíncle que li ha expedit a aquesta, el seu sistema operatiu i el navegador usat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( d'ara endavant AGPD) consideri la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir pel seu compte, ni té intenció de fer-ho tret que li causi algun tipus de perjudici, cap informació sobre el titular de la connexió a Internet al qual correspongui. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i la realització d'estadístiques sobre l'accés i les visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers. 

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l'obtenció de dades personals sense el vostre coneixement, salvant les utilitzades per Google Analytics. La responsabilitat relativa a aquestes dades correspon exclusivament a Google, Inc. que, d'acord amb els seus termes de servei, seran usats amb la pretensió de seguir la pista en l'ús de la web, recopilant informes de l'activitat de la mateixa així com d'internet. Google afirma que podrà transmetre aquesta informació a tercers quan la llei així li ho requereixi, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google, i que no s'associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. En utilitzar aquest lloc web, vostè dona el seu consentiment al tractament d'aquestes dades per part de Google en la forma i per a la finalitat assenyalats.

A continuació ELICSIA informa els USUARIS d'aquesta web que voluntàriament facilitin les seves dades a ELICSIA, sobre els termes i condicions en els quals ELICSIA tractarà les seves dades de caràcter personal. 


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les dades dels Usuaris que ens contactin és la mercantil: 

ELICSIA SINGULAR, S.L. NIF B-65.805.012 
Adreça postal: C/ Bellsolar, núm.74-Local, 08440 CARDEDEU (Barcelona) 
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Telèfon: 93 845 52 40

ELICSIA es compromet a realitzar els seus màxims esforços per a complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Núm. 679/2016 i la LOPD 3/20018 de 5 desembre de 2018.


TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS QUE ENS CONTACTIN

1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris que desitgin contactar-nos: 

En cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, sigui per telèfon, correu ordinari o electrònic, les seves dades podran ser guardades i incloses en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol·licitat i, en els casos que escaigui, facilitar-los ofertes dels productes i/o serveis d’ELICSIA dels quals ens hagin manifestat el seu interès. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicats ni cedits a tercers, sense el seu consentiment exprés.

Aquest fitxer es trobarà convenientment inscrit en el Registre General de l'AEPD i sobre ell ELICSIA aplicarà les mesures tècniques legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per a evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

ELICSIA no prendrà decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.

2. Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris que ens contactin: consentiment de l'interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar és l'obtenció del seu consentiment, que ens serà presta en cas i en el moment en què qualsevol Usuari decideixi contactar-nos a través de qualssevol dels mitjans de contacte que es posen a la disposició dels usuaris d'aquesta web. 


TRACTAMENT DE LES DADES DELS SUBSCRIPTORS A LA NEWSLETTER D’ELICSIA 

1. Finalitat del Tractament de les dades dels subscriptors a la Newsletter i comunicacions comercials: 

Gestionar la subscripció i la remissió de la Newsleter i comunicacions comercials de ELICSIA. 

2. Legitimació per al tractament de les dades dels destinaris de la Newsletter: Consentiment de l'interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials és l'obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la newsletter – comunicacions comercials. 

D'altra banda, la base legal per al tractament i la remissió de les Newsletters que ELICSIA pugui realitzar amb destinació als seus CLIENTS, és l'interès legítim de ELICSIA. 

3. Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials: 

ELICSIA conservarà les dades personals dels destinataris de la newsletter i comunicacions comercials d’ELICSIA necessaris per a la remissió de la newsletter i altres comunicacions comercials per termini indefinit, tret que ens sol·licitin la baixa del servei de recepció de Newsletters i altres comunicacions comercials per escrit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. 


TRACTAMENT DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D'OCUPACIÓ CANDIDATS EN PROCESSOS DE SELECCIÓ D’OCUPACIÓ

1. Finalitat del Tractament de les dades dels sol·licitants d'ocupació-candidats: 

ELICSIA tractarà les dades dels sol·licitants d'ocupació amb la finalitat d'incorporar i gestionar les seves dades en la nostra base de dades de candidats per a poder contactar-li quan el seu perfil encaixi amb alguna vacant en els processos de selecció de personal que ELICSIA realitzi. 

ELICSIA no prendrà decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.

2. Legitimació per al tractament de les dades dels sol·licitants d'ocupació-candidats: Consentiment de l'interessat

La base legal per al tractament de les dades dels sol·licitants d'ocupació-candidats en processos de selecció d'ocupació és l'obtenció del seu consentiment, mitjançant acció positiva, en el moment de fer-nos arribar el seu currículum per qualsevol mitjà. 
3. Període de conservació de les dades dels sol·licitants d'ocupació-candidats: 

ELICSIA conservarà les dades dels candidats que aportin la seva candidatura- currículum durant el període necessari per a dur a terme el procés de selecció d'ocupació que estigui duent a terme.


TRACTAMENT DE LES DADES DE LES AMISTATS EN XARXES SOCIALS 

ELICSIA està present en les següents xarxes socials: Facebook, Linkedin, Whatsapp i Youtube, sent el responsable del tractament que ELICSIA realitzi de les dades facilitades per les amistats de ELICSIA en les xarxes socials.

La finalitat per al tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és la d'informar les amistats sobre els productes de ELICSIA, en llaures a captar nous clients i/o usuaris dels productes d’ELICSIA i de fidelitzar als existents.

La legitimació per al tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és el consentiment d'aquestes amistats, quan decideixen seguir o deixar de seguir a ELICSIA. 


TRACTAMENT DE LES IMATGES DE VIDEOVIGILÀNCIA 

ELICSIA en les seves instal·lacions compta amb càmeres de Videovigilància amb la finalitat de controlar l'accés a les instal·lacions de ELICSIA i de dotar de seguretat a aquestes instal·lacions. Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Els destinataris de les imatges de Videovigilància són l'adreça de la companyia (verificar) i, si escau, Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals. 

ELICSIA conservarà les imatges de Videovigilància durant un mes, excepte en cas de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat o/i Jutjats i Tribunals. 


PERÍODE GENERAL DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

En general, ELICSIA conservarà les seves dades personals que ens hagi proporcionat, mentre no ens sol·liciti la seva supressió, excepte indicació expressa en un altre sentit en els anteriors apartats.


DESTINATARIS Als QUALS COMUNICAREM LES SEVES DADES

Els destinataris de les seves dades seran el personal i l'adreça de la companyia. 

També podrien tenir accés a les seves dades les empreses que presten serveis a ELICSIA que requereixen l'accés a dades personals, com el proveïdor dels serveis de desenvolupament i manteniment de la web i les xarxes socials, el proveïdor de serveis informàtics generals a l'empresa i el proveïdor de serveis informàtics de hosting del domini, que només accediran a les seves dades en qualitat d'Encarregats del Tractament, amb la finalitat de prestar els serveis que ELICSIA els tingui contractats.

Les seves dades no se cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal. 


DRETS QUE L’ASSISTEIXEN

Finalment, l'informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l'oblit ,a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable, dirigint-se per escrit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb còpia del seu DNI o document legal equivalent.

IV- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts d'aquesta web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen informació històrica o científica, pel qual motiu el Titular s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pugui derivar-se de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus objectius informatius generals.

Els enllaços (hipervíncles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació o indicar altres punts de vista. La seva inclusió no implica l'acceptació dels seus continguts, ni l'associació del Titular amb els responsables d'aquestes webs, pel que declina tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que es poguessin produir per qualsevol motiu al seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular sols podrà ser responsable sobre aquests continguts d'acord amb allò que estableix  la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·licitud o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no suprimeix o inutilitza els mateixos.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per falles degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que escapen al seu control, pel que declina qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos motius.

V- MODIFICACIONS Y ACTUALITZACIONS

El Titular Es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta.

Últimes notícies

  • Acabem 2021 entregant les claus d'aquesta casa sostenible d'una sola planta a Sant... Read more...

  • Sortim del confinament entregant una nova casa sostenible d'una sola planta a Cardedeu Read more...

  • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

  • Hem començat l'estiu amb l'entrega d'una nova casa sostenible a Cardedeu. Elicsia es consolida com... Read more...

  • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas