LA CASA PASSIVA I SOSTENIBLE

La Casa Passiva és un habitatge que ofereix durant tot l’any un gran nivell de confort tèrmic interior aconseguit mitjançant un acondicionament natural i passiu de l’habitatge; és el top de casa sostenible, eco-construcció o bioconstrucció.

elicsia casas prefabricadas a medida

 L’expressió passiva s’utilitza per definir els principis de captació, emmagatzematge i distribució, capaços de funcionar sols, sense aportació d’equips electromecànics. La casa passiva busca el màxim confort tèrmic amb el mínim consum a través de sistemes actius, que s’instal.len només per ajudes tèrmiques en moments molt puntuals.

 

L’acabat estètic interior i exterior de la casa no es veu condicionat pel criteri de Casa Passiva, que pot estar construïda d’acord amb qualsevol tendència de disseny.

elicsia cases prefabricades a mida

 

PRINCIPIS DE CONSTRUCCIÓ DE LA CASA PASSIVA. TOP D'EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT

La construcció d’una Casa Passiva no pot estar lligada a models estandaritzats sinó que s’ha de calcular individualment; segons l’emplaçament i les condicions climatològiques de la zona, cada projecte requereix una anàlisi prèvia de quines tècniques i de quins materials s’hi adapten millor. 

ZONA GEOGRÀFICA: S’ha de tenir molt en compte la condició climàtica de l’entorn on es trobarà la casa així com tots els recursos naturals del lloc (sol, aigua, vent, vegetació) i el seu impacte.

Cada zona geogràfica està classificada i agrupada oficialment pels diferents tipus de zona climàtica (veure quadre “zones climàtiques de Catalunya”) i cadascuna té els seus condicionants específics i per tant el càlcul i la tècnica constructiva segons cada zona seran diferents.

ORIENTACIÓ DE LA CASA: D’acord amb la forma, posició, entorn natural i urbanístic del terreny, es disposa la millor orientació de la casa per al màxim aprofitament i control de la llum, el sol, el vent, ...

ELECCIÓ EFICIENT DELS MATERIALS CONSTRUCTIUS: Tenint en compte els dos apartats anteriors, es realitza el projecte i l’obra escollint i col.locant estratègicament (posició / capes) tots els materials de construcció que hi intervindran; la tria es fa per la seva característica tècnica des del punt de vista de la capacitat d’aïllament tèrmic (fort augment d’aquesta capacitat en l’envolvent exterior), estanqueïtat,  absència de ponts tèrmics (la seva existència fa de fil conductor ambiental entre els espais que connecta)  i transmitància (energia que atravessa l’element constructiu), per la seva qualitat i pel seu cicle de vida.


RECURSOS ENERGÈTICS: Captar, emmagatzemar i distribuïr els recursos energètics naturals i fer-ho de forma passiva i de fonts d’energia renovable sense necessitat d’ús d’equips actius - sistemes mecànics

cases sostenibles Elicsia Singular7

 (només es consideren com a recolzament quan la circumstància ho fa imprescindible).

cases sostenibles Elicsia Singular6 

RECUPERACIÓ – RECIRCULACIÓ D’AIRE: Realitzar el procés de renovació de l’aire viciat de l’interior de la casa a través d’un sistema mitjançant el que no perdem el confort tèrmic interior.

 

 

conceptes intrÍnsecs a la construcció sostenible

 • Reducció de l’impacte ambiental
 • Reducció de les emissions de CO2 tant en la construcció com en l’ús de l’habitatge
 • Utilització de materials amb baix efecte d’emissió de CO2 (en producció i transport)
 • Utilització de materials produïts el més a prop possible.
 • Utilització de materials reciclats o reciclables.
 • Utilització dels recursos naturals de fonts inesgotables.
 • Augment del confort tèrmic
 • Reducció del consum energètic
 • Reducció de temps de construcció
 • Reducció del cost de l’edificació
 • Reducció d’ús de maquinària pesada
 • Reducció de riscos laborals

Reducció de volum de runa i materials de rebuig durant la construcció

deconstrucció de la vivenda (arribat el cas): Baixa emissió de CO2 en la deconstrucció / recuperació / reciclat dels materials de la vivenda al final del seu cicle de vida; millor aprofitament en el procés de reciclat dels materials.

Demana'ns més informació, orientació i un pressupost sense compromís.

 

Informació relacionada:

Últimes notícies

 • Acabem 2021 entregant les claus d'aquesta casa sostenible d'una sola planta a Sant... Read more...

 • Sortim del confinament entregant una nova casa sostenible d'una sola planta a Cardedeu Read more...

 • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

 • Hem començat l'estiu amb l'entrega d'una nova casa sostenible a Cardedeu. Elicsia es consolida com... Read more...

 • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas