• Cases per tota la vida

  • Cases amb valors

Benvingut a Elicsia Singular

Cases prefabricades a mida

benvinguda

Casa teva parla de tu. A ELICSIA SINGULAR transformem la casa que t'imagines en un projecte executable, i amb uns valors que són compartits: cases sostenibles, belles, comfortable y racionals. 30 anys al sector de la construcció ens avalen. Experiència i innovació, junts per oferir cases adaptades als anhels de cada persona.

Oferim elevats nivells de qualitat i efectivitat en la construcció. Investiguem per trobar les millors solucions que ens aporta la tecnologia actual, el disseny i els nous materials, a cada projecte.

Et preocupa el Medi Ambient? Elicsia Singular assoleix cases amb Certificat d'Eficiència Energètica A, verificats per Bureau Veritas.
bureau veritas

QUÈ SIGNIFICA STEEL FRAMING

Steel Framing  (de l’anglès ”bastiment-estructura d’acer”), és un sistema constructiu de Construcció en Sec consistent en realitzar les estructures de les edificacions a partir de perfils d’acer galvanitzat: panells estructurals i no estructurals, sostres, terres, parets, vigues, etc. Aquestes estructures substitueixen les estructures tradicionals de formigó o qualsevol altra estructura.Construccio Steel Framing Elicsia Singular1

El sistema constructiu Steel Framing és un concepte de conjunt, que està composat per aquests elements estructurals realitzats amb acer, pels aïllaments, pel tipus de sistemes passius i actius de captació-generació d’energia, pel concepte de construcció bioclimàtica, etc, i es construeix en sec -no requereix la utilització de ciments, formigons, líquids, etc-,  fet que permet executar els projectes amb gran rapidesa, a un cost inferior i amb un resultat molt més eficient i sostenible.


Com es produeixen les estructures Steel Framing: El procés de producció consisteix en la fabricació de perfils d’acer galvanitzat, que s’uneixen formant el que anomenem panells, que units i conjuntament formen l’esquelet estructural  de cada tipus d’estructura, calculada segons el disseny i les necessitats específiques del projecte constructiu que es realitzi. L’estructura resultant distribueix uniformement les càrregues de l’edificació i les transmet als fonaments a través dels panells. Aquesta estructura està preparada per aguantar qualsevol càrrega, igual que amb la construcció convencional. 

Construccio Steel Framing Elicsia Singular4

8 RAONS I Avantatges PER ESCOLLIR el sistema Steel Framing COM A SISTEMA CONSTRUCTIU

1   És un sistema flexible en disseny i construcció, perquè permet dissenyar sense restriccions arquitectòniques. Amb aquest sistema es pot donar qualsevol forma, disseny i acabat a l’edificació segons el que desitji l’arquitecte o el client, donat que aquest concepte no afecta per res en la forma o l’estètica final.

     Es pot combinar amb altres materials dins d'una mateixa estructura o ser utilitzat com a únic element estructural; pot conviure perfectament amb qualsevol altra tipologia de construcció (formigó, acer laminat, maçoneria, etc).

     Amb el sistema Steel Framing podem construïr habitatges unifamiliars o plurifamiliars des del més petit o senzill fins al més gran i sofisticat, edificis, naus industrials, angars, escoles, magatzems, etc.

2   És sostenible i aporta confort i estalvi d'energiaEl sistema Steel Framing és especialment apte per qualsevol tipus de clima i situació geogràfica, sobretot els extrems. Permet aportar tots els elements que dónen major confort de la construcció d'una forma més eficient. Podem oferir de forma molt rendible la classe d’eficiència energètica “Casa Passiva”.

     Es redueix l’ús de recursos naturals, és més respectuós amb el medi i afavoreix molt més que altres tipus de construccions la reducció d’emissions de CO2, així com la reducció a gairebé zero de residus i runes de construcció.

     Els materials i el sistema constructiu emprats en aquesta forma de construcció permeten un millor nivell de recliclat al final del cicle de vida de la vivenda (deconstrucció). L’acer pot ser reciclat moltes vegades sense perdre propietats i es pot reutilitzar amb la mateixa finalitat. La composició de l'acer produït en l'actualitat inclou més d'un 80% d'acer reciclat. Estem parlant del sistema d'edificació més respectuós amb el medi ambient.

3   Amb alta seguretat estructural i gran resistència mecànicaL’acer és un material inert i noble, d’inqüestionable resistència i incombustible. Emprar aquest material, converteix objectivament aquestes edificacions en extremadament durable en el temps; Construccio Steel Framing Elicsia Singular3podem dir que la seva vida és ilimitada. Les noves aleacions tecnològiques juntament amb la galvanització de l'acer, fan del sistema un sistema molt resistent. Com que els perfils es munten en panells que s’uneixen formant una estructura complerta, i s’hi incorporen els panells d'OSB estructural i d'altres, s’augmenta més encara la durabilitat i resistència global del conjunt i tot proporciona resistència mecànica, resistència a impactes i gran estabilitat dimensional. Una consideració especial a tenir en compte és l’excepcional comportament davant dels sismes de les construccions realitzades amb Steel Framing, és a dir, la resistència als moviments laterals, produïts majoritàriament pel vent o possibles moviments sísmics. Així ho demostra "Steel Framing, estructures d'acer galvanitzat; Solreal, Eduardo López (2007) i el Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES)".

4   Es construeix en sec: La construcció en sec consisteix en construïr sense la utilització de ciments, formigons, líquids; construïr l’habitatge amb aquest sistema, simplifica l’execució dels treballs, de les instal.lacions, redueix els transports, redueix el pes, augmenta l’espai habitable, augmenta eficientment la capacitat d’aïllament, i redueix enormement l´ús de l’aigua potable, bé escàs en el conjunt del planeta.

5   És un sistema racionalitzat  i de gran exactitud de càlcul. A l’hora de calcular i fabricar les estructures, la numerologia és de 3 decimals, fent molt precis tot el procés, la documentació d'obra i la seva execució. La precisió pròpia del material en la seva conformació, que és en fred, permet un millor control de qualitat i facilita el procés industrial. En situacions de treballs de gran envergadura, aquesta capacitat d'estandarització contribueix notablement a la disminució i optimització de costos i recursos.  

6   Reducció de temps de disseny i d’execució. La producció de l'estructura és comparativament molt més ràpida que en qualsevol altre mètode constructiu (també que el tradicional); en el nostre cas, amb tecnologia moderna es realitza la producció mitjançant software CAD, fet que fa que el procés resulti altament industrialitzat i que els temps de producció es redueixin a la quarta part (comptem amb una òptima i precisa comunicació entre software de disseny i càlcul i la maquinària de fabricació). Donat el baix pes del material (en contraposició al totxo i formigó), es transporta i manipula amb molta facilitat. La construcció es pot combinar entre taller i terreny-in situ, reduïnt així el temps d’execució (es poden muntar els panells a taller/fàbrica, transportar-los fins al terreny i allà només procedir a l’ensamblatge del conjunt). Podem entregar una vivenda de 200m2 totalment acabada i de gran qualitat en 150 dies.

7   Reducció de costos directes i indirectes

    Menys mitjans auxiliars necessaris (no hi ha necessitat de grues de gran tamany)

    Menor temps de disseny i de construcció

    Menys residus d'obra

    Menys emissions de CO2 en la producció, transport, construcció i fase d’ús de l’edificació

    Menor temps d'execució

    Menys utilització d’aigua

    Menys demanda energètica

    Construcció sostenible

    Deconstrucció eficaç i sostenible

8   Econòmic. El sistema comporta una important reducció de costos econòmics pel que fa al propi material i a la mà d’obra. Com que el pes total de l’estructura sencera de la vivenda és molt més baix que en la construcció convencional, els fonaments són molt més lleugers, amb menor intervenció de formigó i ferro, reduïnt en un percentatge molt elevat el cost d’aquesta partida; el fet de poder planificar amb exactitut tots els elements i materials que intervenen en la construcció així com la simplificació de processos de mà d’obra, també redueix costos.

BREU HISTÒRIA DEL SISTEMA CONSTRUCTIU STEEL FRAMING

Tot i que cada vegada és més emprat per les seves esplèndides característiques, no es tracta d’una nova tecnologia.

Al 1933, es va presentar a la Fira Mundial de Chicago el prototip d’una residència unifamiliar feta amb aquest sistema, com a substitució de les habituals estructures de fusta, i des de llavors aquest sistema ha estat permanentment utilitzat al continent americà.

De seguida es va poder industrialitzar, permetent una gran reducció dels temps de fabricació així com dels costos.

Acabada la Segona Guerra Mundial, al Japó varen utilitzar aquest sistema per reconstruir millons de cases aniquilades pels bombardejos.

En països del nord d'Europa com Alemania, Bèlgica, Països Baixos, Dinamarca, Àustria, Noruega, França, etc, és en l'actualitat el sistema més emprat en construcció de vivenda unifamiliar i la primera opció a l'hora d'estudiar projectes residencials, comercials i de rehabilitació.

Ofereix molt alta qualitat constructiva i gran eficiència energética (de A a Casa Passiva) a un preu molt més reduït que en sistemes de construcció tradicionals.

Demana'ns més informació, orientació i un pressupost sense compromís.

 

Informació relacionada:

Últimes notícies

  • Elicsia ha establert un compromís ètic amb els clients, els treballadors i el medi ambient. La... Read more...

  • Us presentem una de les cases sostenibles que entreguem aquesta primavera. Es troba a Sant Antoni... Read more...

  • Bureau Veritas ha validat que els consums de les cases d'Elicsia són certs. Read more...

  • Des d'aquest Octubre Elicsia incorporem la domòtica a totes les cases que construïm. Hem introduït la... Read more...

  • Tanquem Juliol finalitzant una nova casa sostenible. Un habitatge a Centelles de tres plantes que... Read more...

cecot    logo construmat     logo ecoconstruccion     logo pep    logo som energia

Ecologia1Ecologia2Ecologia3Ecologia4logoFibaro bureau veritas