Construcció tradicional vs Steel Framing

En el tracte amb persones interessades en fer-se una casa nova que venen a veure’ns, moltes ens pregunten quins avantatges suposa la construcció amb estructures d’acer galvanitzat Steel Framing.

Hi ha tres aspectes principals en els que la construcció amb Steel Framing es diferència respecte de la construcció tradicional, basada en l’estructura feta amb formigó armat. Són la reducció dels temps de construcción, la reducció dels costos de l’obra, i la reducció dels costos mediambientals.

El que suposa una revolució en el sector és la construcció en sec. L’estructura en la construcció tradicional es feia amb un gran consum d’aigua, que s’utilitza per fer el formigó i per manipular-lo a l’obra. Les estructures d’acer galvanitzat venen preparades des de fàbrica i quan arriben a l’obra només han de ser col.locades i fixades.

El pes de l’estructura és menor sense veure’s afectada la resistència. Aquesta propietat fa que la maquinària necessària per moure materials a l’obra sigui més lleugera, per tant s’evita la utilització de grues fixes al llarg de la construcció.

 Els materials amb els que treballem en construccions amb Steel Framing han millorat les propietats d’aïllament, de resistència al foc i de resistència a les humitats. Per tant asseguren un millor comfort en l’ús de l’edifici.

 En resum, podem detallar els avantatges de la construcció utilitzant tecnologia Steel Framing en:

 • Menys mitjans auxiliars necessaris (no hi ha necessitat de grues de gran tamany)
 • Menor temps de disseny i de construcció
 • Menys residus d'obra
 • Menys emissions de COen la producció, transport, construcció i fase d’ús de l’edificació
 • Menor temps d'execució
 • Menys utilització d’aigua
 • Menys demanda energètica
 • Construcció sostenible
 • Deconstrucció eficaç i sostenible

 qualificacio energetica cases ElicsiaLa construcció amb Steel Framing no comporta impediments en el disseny de l’edifici, i un cop estan en funcionament les cases aporten més qualitat a l’ambient i benestar als usuaris per l’evolució dels materials utilitzats. A més el consum energètic és menor en una casa construïda amb Steel Framing. Totes les cases construïdes per Elicsia tenen una Qualificació Energètica A+.

Últimes notícies

 • Acabem 2021 entregant les claus d'aquesta casa sostenible d'una sola planta a Sant... Read more...

 • Sortim del confinament entregant una nova casa sostenible d'una sola planta a Cardedeu Read more...

 • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

 • Hem començat l'estiu amb l'entrega d'una nova casa sostenible a Cardedeu. Elicsia es consolida com... Read more...

 • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas