Construcció tradicional vs Steel Framing

En el tracte amb persones interessades en fer-se una casa nova que venen a veure’ns, moltes ens pregunten quins avantatges suposa la construcció amb estructures d’acer galvanitzat Steel Framing.

Hi ha tres aspectes principals en els que la construcció amb Steel Framing es diferència respecte de la construcció tradicional, basada en l’estructura feta amb formigó armat. Són la reducció dels temps de construcción, la reducció dels costos de l’obra, i la reducció dels costos mediambientals.

El que suposa una revolució en el sector és la construcció en sec. L’estructura en la construcció tradicional es feia amb un gran consum d’aigua, que s’utilitza per fer el formigó i per manipular-lo a l’obra. Les estructures d’acer galvanitzat venen preparades des de fàbrica i quan arriben a l’obra només han de ser col.locades i fixades.

El pes de l’estructura és menor sense veure’s afectada la resistència. Aquesta propietat fa que la maquinària necessària per moure materials a l’obra sigui més lleugera, per tant s’evita la utilització de grues fixes al llarg de la construcció.

 Els materials amb els que treballem en construccions amb Steel Framing han millorat les propietats d’aïllament, de resistència al foc i de resistència a les humitats. Per tant asseguren un millor comfort en l’ús de l’edifici.

 En resum, podem detallar els avantatges de la construcció utilitzant tecnologia Steel Framing en:

 • Menys mitjans auxiliars necessaris (no hi ha necessitat de grues de gran tamany)
 • Menor temps de disseny i de construcció
 • Menys residus d'obra
 • Menys emissions de COen la producció, transport, construcció i fase d’ús de l’edificació
 • Menor temps d'execució
 • Menys utilització d’aigua
 • Menys demanda energètica
 • Construcció sostenible
 • Deconstrucció eficaç i sostenible

 qualificacio energetica cases ElicsiaLa construcció amb Steel Framing no comporta impediments en el disseny de l’edifici, i un cop estan en funcionament les cases aporten més qualitat a l’ambient i benestar als usuaris per l’evolució dels materials utilitzats. A més el consum energètic és menor en una casa construïda amb Steel Framing. Totes les cases construïdes per Elicsia tenen una Qualificació Energètica A+.

Últimes notícies

 • Elicsia ha establert un compromís ètic amb els clients, els treballadors i el medi ambient. La... Read more...

 • Us presentem una de les cases sostenibles que entreguem aquesta primavera. Es troba a Sant Antoni... Read more...

 • Bureau Veritas ha validat que els consums de les cases d'Elicsia són certs. Read more...

 • Des d'aquest Octubre Elicsia incorporem la domòtica a totes les cases que construïm. Hem introduït la... Read more...

 • Tanquem Juliol finalitzant una nova casa sostenible. Un habitatge a Centelles de tres plantes que... Read more...

cecot    logo construmat     logo ecoconstruccion     logo pep    logo som energia

Ecologia1Ecologia2Ecologia3Ecologia4logoFibaro bureau veritas