ELICSIA AVANÇA AL CTE I REDUEIX LA CONCENTRACIÓ DE RADÓ A LES CASES

Des de mitjans dels anys 80 diversos estudis han alertat de l'elevada presència de gas radó en alguns edificis. Aquest gas és radioactiu i eleva el risc de patir càncer de pulmó. A Elicsia ens avancem a la normativa Europea i n'estem reduint la presència a les nostres cases.

Què és el gas radó i com s'introdueix als edificis?

gas radon en casasEl gas radó prové de la desintegració radioactiva de petites quantitats d'urani presents a les roques i al subsòl. Aquest gas es filtra a través del sol i dels soterranis als edificis. Com que és un element més pesat que l'aire, es concentra en soterranis i en parts inferiors de les cases.

El gas radó és inodor, incolor, insípid, i invisible, propietats que en dificulten la detecció. Diferents universitats espanyoles han creat un mapa de la seva presència a la península per zones, i han identificat que és més present en zones amb subsòl granític.

El gas radó com element cancerigen

L'afectació cap a les persones del gas radó és l'augment del risc de desenvolupar tumors cancerosos. Quan al respirar l'incorporem al sistema respiratori, les partícules radioactives s'adhereixen als teixits pulmonars on irradien les cèl·lules broncopulmonars.

El radó 222, que és l'isòtop que prové del subsòl, té una vida mitjana de 3,8 dies. Per ell mateix no constitueix un risc, sinó pels seus derivats: el poloni 214 i el poloni 218, que un cop inhalats produeixen alteracions moleculars.

A l'estar present als edificis, el gas radó suposa més de la meitat de radiació que rebrà una persona al llarg de la seva vida.

Legislació internacional sobre el gas radó

exposicion a gas radonEstats Units ha estat el país capdavanter en la legislació de normatives que regulin la presència del gas radó a les cases, i ha establert que els nivells màxims han d'estar en 148Bq/m3. A Europa, els països que han iniciat primer el desenvolupament de normatives han estat Irlanda i Regne Unit.

La Unió Europea té actualment una normativa força permissiva, de 400Bq/m3, que haurà de revisar a la baixa en el futur. S'estima que en la propera redacció el Codi Tècnic de l'Edificació inclourà una normativa més exigent pel que fa a les concentracions de gas radó als edificis.

Elicsia treballa ja reduint el gas radó a les cases que construïm.

Des d'Elicsia aprofitem algunes de les propietats de la construcció sostenible i de la casa passiva que afavoreixen les baixes concentracions de gas radó als edificis. La ventilació natural que ofereix el nostre model constructiu fa que de forma natural el gas radó es dissipi.

A més, com hem vist que el gas penetra als edificis des del subsòl, hem inclòs tecnologies que creen una barrera al radó i impedeixen que s'introdueixi a les cases.

Últimes notícies

  • Acabem 2021 entregant les claus d'aquesta casa sostenible d'una sola planta a Sant... Read more...

  • Sortim del confinament entregant una nova casa sostenible d'una sola planta a Cardedeu Read more...

  • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

  • Hem començat l'estiu amb l'entrega d'una nova casa sostenible a Cardedeu. Elicsia es consolida com... Read more...

  • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas