El document que trobareu en AQUEST LINK és una catalogació dels municipis de Catalunya per Zones Climàtiques realitzada per la Generalitat de Catalunya, Dpt de Medi Ambient i Habitatge, Direcció Gral de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.
Aquesta catalogació és primordial per poder establir el nivell d'aïllament a col.locar als habitatges de nova construcció (o per rehabilitació) segons el tipus de Demanda de Classe Energètica que cada client requereix en la seva construcció.
Amb aquesta dada realitzem els càlculs necessaris per assolir la Classe de Demanda Energètica (A, A+, A++, A+++ o inferiors) sol.licitada en la construcció de l'habitatge i per cada Zona Climàtica.
En qualsevol lloc de qualsevol territori s'estableix també una catalogació que Elicsia Singular obtindrà en cada cas particular de cada client per calcular el sistema constructiu en termes de necessitats d'aïllament.
El sistema constructiu per assolir la mateixa classe energètica no serà el mateix en una Zona Climàtica que en una altra.
A títol d'exemple:

Hem de construïr dues cases aparentment iguals, una a la Cerdanya (Zona Climàtica E1), i l'altra a l'Escala-Alt Empordà (Zona Climàtica C2)

S'ha requerit la mateixa Demanda Energètica, A+, per les dues cases.

El composat i sistema d'aïllament per la casa de la Cerdanya per assolir-ho haurà de ser tècnicament més eficient ja que en aquesta zona les temperatures mínimes i màximes per estacions de l'any i dins del mateix dia oscil.len moltíssim.

El composat i sistema d'aïllament per la casa de L'Escala-Alt Empordà per assolir-ho no requerirà el mateix sistema que la de la Cerdanya ja que en aquesta zona la temperatura exterior es manté habitualment entre màximes i mínimes molt menos rigoroses i la devallada diurna-nocturna tampoc és tan agressiva.

És per això que les composicions tècniques en termes d'aïllament (sostres, parets i terres) que requerirà cada cas segons la Zona Climàtica on construïrem la casa implicaran directament una variació de costos en aquesta partida a l'hora de quantificar econòmicament el preu de la Casa.

 

Els preus facilitats en el Catàleg de Cases Elicsia Confort «claus en mà» així com els preus genèrics que la nostra empresa publicita en diferents mitjans de comunicació estan calculats per una Demanda Energètica A en les Zones Climàtiques C1, C2, D1 i E1.

Quan la demanda energètica requerida pel client estigui per sobre o per sota d'A en aquestes zones o en Zones Climàtiques diferents, el cost de la construcció es veurà modificat, incrementant-se o disminuïnt-se segons correspongui.

 

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR A LA CATALOGACIÓ DE ZONES CLIMÀTIQUES DE CATALUNYA

Últimes notícies

  • Acabem 2021 entregant les claus d'aquesta casa sostenible d'una sola planta a Sant... Read more...

  • Sortim del confinament entregant una nova casa sostenible d'una sola planta a Cardedeu Read more...

  • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

  • Hem començat l'estiu amb l'entrega d'una nova casa sostenible a Cardedeu. Elicsia es consolida com... Read more...

  • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas