Al sector de l'arquitectura sostenible hi ha diferents certificacions, marques i paràmetres als que els professionals s'agafen per vendre's. Des d'Elicsia apostem per les certificacions LEED, BREEAM i Passivhaus. T'expliquem que garantitzen i perquè les hem escollit.


Logo LEED

 Certificació LEED

Aquesta certificació està emesa i verificada des del US Green Building Council (USGB). Aquest organisme americà té per missió liderar la transformació de la construcció a Estats Units cap a un model més sostenible i més verds, com presenten a la seva web "Persones sanes en entorns sans comprten economies sanes".

La LEED és gradual i estableix diferents nivells de certificació de les cases que acrediten un estalvi d'entre el 30% i el 70% en el consum respecte d'una casa feta amb construcció tradicional.


Logo BREEAM

Certificació BREEAM

Aquesta certificació es una adaptació del certificat de sostenibilitat BREE britànic. El BREEAM és el certificat d'evaluació de sostenibilitat líder al món pel que fa referencia a infrastructures i edificis. El BREEAM és molt interessant perquè fa una valoració del cicle de vida de l'edifici, des de la construcció a la vida útil i a la rehabilitació o deconstrucció.

El BREEAM posa en valor la resiliència del procés constructiu. Analitza la construcció des d'un nou marc que inclou la seva adaptabilitat a un nou entorn marcat per la important perturbació que representa el canvi climàtic.


logo pep

Certificació Passivhaus

Aquesta és la certificació de referència a Europa i és la que va reconèixer el Parlament Europeu l'any 2008 com estàndard a tot el territori de la unió. Està tutelada pel Passive House Institute Alemany. Aquesta institució busca un alt grau de confort per als usuaris de la construcció amb una reducció signifacitva de l'energia consumida.

Per Elicsia la certificació Passivhaus és molt interessant perquè posa en valor les condicions climàtiques d'una zona. Aquesta certificació fa una anàlisi de les condicions ambientals de l'emplaçament d'un edifici: temperatura, hores de sol, pluges, orientació. La finalitat és aconseguir una reducció del 70% del consum energètic i garantir la classe A del CEE.

Per al clima mediterrani el Passivhaus estableix aquestes condicions:

  • Demanda màxima d'energia útil per calefacció, 15 kWh/m2any.
  • Demanda màxima d'energia útil per refrigeració, 15 kWh/m2any.
  • L'envolvent exterior de l'edifici no ha de tenir una estanquitat major que 0,6 volúmens/h 
  • Consum màximo d'energía primaria per calefacció, refrigeració, aigua calent sanitaria (ACS) y electricitat, 120kWh/m2any.

Elicsia Singular es va marcar la sostenibilitat com un dels valors fonamentals per als edificis que construim. En conseqüència treballem per complir amb els principals certificats internacionals.

Últimes notícies

  • Acabem 2021 entregant les claus d'aquesta casa sostenible d'una sola planta a Sant... Read more...

  • Sortim del confinament entregant una nova casa sostenible d'una sola planta a Cardedeu Read more...

  • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

  • Hem començat l'estiu amb l'entrega d'una nova casa sostenible a Cardedeu. Elicsia es consolida com... Read more...

  • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas