Elicsia singular obtÉ les certificacions iso 9001 i is0 14001

Elicsia Singular ha obtingut les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 que acrediten la qualitat dels processos de gestió i el compromís assumit per a la protecció del Medi Ambient. Aquestes certificacions acrediten que Elicsia Singular ha assolit uns nivell de qualitat en la gestió de projectes i en la gestió de residus que són homologables.

Les dues certificacions que hem obtingut són:

  • ISO 9001: Especifica els requisits per un sistema de gestió de qualitat que poden utilitzar-se per la seva aplicació per les organitzacions, per certificar i per finalitats contractuals. Es centra en l'eficacia del sistema de gestió de la qualitat per a satisfer els requisits del client.
  • ISO 14001: Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) és una norma internacional que permet a les empreses demostrar el compromís que han assumit amb la protecció del Medi Ambient mitjançant la gestió dels riscs mediambientals associats a l'activitat que realitzen.

Per Elicsia Singular, haber obtingut les dues certificacions representa un reconeixement de l'esforç que fem per oferir el millor servei al client, i del continuat estudi dels processós constructius per reduïr l'impacte mediambiental de la construcció.

Web1 Certified ISO 9001Web2 Certified ISO 14001 verde

Últimes notícies

  • Al sector de l'arquitectura sostenible hi ha diferents certificacions, marques i paràmetres als... Read more...

  • Sortim del confinament amb l'entrega d'aquesta nova casa sostenible d'una sola planta a... Read more...

  • Entra en vigor la modificació del Codi Técnic de l'Edificació aprovada per Reial Decret 732/2019... Read more...

  • Elicsia Singular ha obtingut les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 que acrediten la qualitat... Read more...

  • Elicsia Singular estrena relació amb un nou col·laborador. Des d'ara Salut Casa podrà revisar i... Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas

Elicsia Singular © 2020