Als mitjans i entre l'opinió pública es parla molt de l'efecte hivernacle i quines conseqüències portarà per al medi ambient. En aquest post ens introduïm una mica en quins gasos en són els principals causants, com podem comatir-lo i quines conseqüències pot comportar no combatre'l.

 

Acanviclimatic-consequencies

A l'atmosfera, hi ha una sèrie de gasos (sobretot el vapor d'aigua i el diòxid de carboni) que tenen un efecte d'hivernacle, és a dir, absorbeixen i reemeten la radiació infraroja. D'aquesta manera, impedeixen que part d'aquesta radiació escapi de la terra i contribueixen a que la temperatura mitjana de l'aire superficial del planeta sigui d'uns 15º C, temperatura apta per a la vida. L'efecte d'hivernacle és  un fenomen natural de l'atmosfera. El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera ha augmentat i que s'hi han abocat, a més, gasos amb efecte d'hivernacle no presents de forma natural. Aquest canvi posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat. Aquests gasos són principalment el CO2 i CO

esquema xtec efecte hivernacle efecte-hivernacle

El monòxid de carboni (CO) és un gas incolor, inodor i insípid i una mica més lleuger que l'aire. La font més gran de monòxid de carboni és d'origen natural, degut a les reaccions fotoquímiques de la troposfera, dels volcans, dels incendis forestals, i d’altres formes de combustió. Es troba a l'aire fresc considerat "net" en proporcions petites, però en concentracions grans, de l'ordre de cent vegades més, és mortal. És altament tòxic pels humans en grans quantitats, produïnt efectes narcòtics i problemes respiratoris en una concentració del 2%. En una concentració superior al 3%, el temps màxim d'exposició humana és d'un quart d'hora. Provoca la mort immediata, per aturada respiratòria brusca, concentrat al 25%. Una habitació no ventilada sol trobar-se amb un 0'3% a 0'4% de diòxid de carboni a l'aire, per això és important reciclar diàriament l’aire de la vivenda. El monòxid de carboni és produït quan no hi ha suficient oxigen per a produir diòxid de carboni (CO2), com quan funciona una estufa o en un motor de combustió interna en un espai tancat. En presència d'oxigen, una flama blava crema el monòxid de carboni, donant lloc a diòxid de carboni.

Els sectors transformadors de producció d’electricitat i refineria tenen una contribució a l’efecte hivernacle de l’ordre del 30% del total de gasos que provoquen aquest efecte

Les energies solar i eòlica no emeten gasos d'efecte hivernacle

 

 

Últimes notícies

  • Elicsia Singular ha obtingut les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 que acrediten la qualitat... Read more...

  • Elicsia Singular estrena relació amb un nou col·laborador. Des d'ara Salut Casa podrà revisar i... Read more...

  • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

  • Prefabricades o modulars? Una de les principals consultes que rebem dels nostres clients és sobre... Read more...

  • Elicsia ha establert un compromís ètic amb els clients, els treballadors i el medi ambient. La... Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas

Elicsia Singular © 2020