Estructura lleugera de Tauler de partícules orientades-OSB

Què és l’OSB?

OSB és la denominació anglesa de “tauler de partícula orientada”. La forma de composar-fabricar aquest tipus de tauler, aconsegueix  obtenir un material amb un comportament homogeni davant de les dilatacions o dels esforços de càrrega en totes direccions. Aquests taulers s’aglomeren amb resines fenòliques, de poliuretà, etc i també es tracten per incrementar la seva resistència al foc, a la humitat o als insectes (no cal tenir por dels xilòfags:  aquest taulers d’OSB no són suscebtibles de ser atacats pels insectes, cumplint amb les normatives EN335-3 (durabilitat de la fusta i dels seus derivats)).


Com el sistema Steel Framing, és també un sistema de construcció en sec, ja que no requereix utilització de ciments, formigons, líquids, etc, i permet també executar els projectes amb gran rapidesa i pel fet de ser modular s’optimitzen notòriament els costos i la mà d’obra


El procés de producció consisteix en el muntatge de caixons estructurals que posteriorment s’uneixen aconseguint l’esquelet requerit; tal vegada tenim aquesta estructura, s’introdueixen i per ordre tots els elements d’aïllament, ventilació, recubriment calculats en el projecte.


Existeixen diferents tipus de taulers segons siguin per interior-decoració (CLASSE 1) o estructures de càrrega (2, 3 I 4); dins d’aquests últims hi ha subtipus depenent de l’ambient on han de treballar (sec, humit o altes prestacions)


Amb aquest sistema també formem les estructures donant qualsevol forma a l’edificació, que és la preestablerta pel disseny de l’arquitecte i del client.

Amb el sistema d’OSB podem construïr vivendes residencials des de la més senzilla fins a la més gran i sofisticada.

casa OSB 1Estructura cases OSB - copiaEstructura cases OSB - copia 2

Els tancaments dels panells resultants tant exteriors com interiors, així com les cobertes, es poden fer amb iguals materials que en construcció tradicional, per lo que l’acabat estètic pot ser qualsevol, amb la diferència, repetim, que podem tenir la vivenda acabada en gairebé una quarta part del temps que en el sistema de construcció convencional, i a un cost inferior.

Les vigues poden  ser vistes de fusta massissa laminana o no segons cada disseny, o bé de tauler reforçat d’OSB folrat amb un ventall molt ampli d’acabats, tant a l’exterior com a l’interior donant a cada zona el seu disseny particular adaptat a la necessitat de cadascún dels nostres clients. Les façanes poden ser de fusta (des del mateix tauler d’OSB o encadellat de fusta), ceràmica, arrebossades, aplacades de pedra o bé amb el sistema de FAÇANA VENTILADA ...  tant a l’interior o com a l’exterior hi ha un ampli ventall d’opcions

 casa fusta OSBinterior fustaescala fusta

Elicsia Singular construeix el sistema de la següent manera:

Fem una  estructura formada per caixons de tauler d’OSB de classe 3 (estructural-clima humit) de diferents gruixos segons els càlculs estructurals i d’una densitat d’entre 600 i 680 kg/ m3, tot segons normatives ENV12872 i EN 13986. També combinem la classe 2 pels interiors.

esquema formacio caixo estructura OSB

1. Folre exterior façana ventilada; acabat de fusta, ceràmic, trespa, prodema, porcelànic, xapa,  etc…

2. muntants de fusta verticals classe 4 de 45 mm

3. aïllament exterior de 40 a 80mm (cel.lulosa, fibra de vidre recliclat… ) amb barrera transpirable i impermeable

4. Caixons d’OSB classe 3 estructural de  195x45 mm
5. Aïllament  (llana de roca, llana de vidre, llana d’ovella, cel.lulosa, suro, lli, taulers de fibra de fusta …) fins de 200 mm de gruix
6. barrera de vapor de 0,2 mm
7. entramat horitzontal ventilat classe 3 de 45x45 mm
8. espai per instal.lacions empotrades de 45 mm

9 acabat interior OSB 12 mm, Fermacel , pladur,machiembrat de fusta, tableros anti-humitat mes rejoles…..

 La REACCIÓ AL FOC d’aquesta composició  correspon a l’euroclasse “D” , que significa que tot i ésser un material combustible, la seva contribució a la propagació del foc és molt limitada. (En canvi, la fusta natural sense tractar ni transforpar i no pas el tauler OSB és considerada de classe “E”, que significa que té una alta contribució al foc)

Avantatges de construïr amb el sistema OSB

DURABILITAT, QUALITAT i SEGURETAT: Els taulers de partícules orientades-OSB  resulten un material de comprobada resistència, i amb grans propietats termoacústiques. Com ja hem explicat, no és atacat pels insectes i  referent al foc, la seva resistència contra el foc no és menor que la d’una casa de construcció convencional. Si no fós així, aquest sistema no hauria augmentat en els països desarrollats. És indubtable que la fusta és un material combustible, però abans que el foc arribi als elements estructirals, ha de passar per la barrera de les superfícies d’acabat o recubriment, que per fora serien totxo, conexel vinil, morter, i per dins el que sigui que en els casos necessaris ja ve tractat per resistència al foc.
Aquestes cases poden durar segles i amb un manteniment pràcticament nul.
Les construccions de fusta i els seus interiors actuen per si soles com a aïllament. La possibilitat d'incrementar aquests valors amb major facilitat que en els sistemes convencionals i amb menor pèrdua de superfície útil, fan que la fusta sigui un material àmpliament utilitzat en els països de climes extrems.


esquema formacio estructura casa OSBPREPARACIÓ i MUNTATGE: Donat al baix pes del material (en contraposició al totxo), es transporta i es manega amb molta facilitat. La construcció dels caixons es pot  combinar en taller i terreny in situ, reduïnt així el temps d’execució (es poden muntar els panells a taller/fàbrica, transportar-los fins al terreny i allà procedir a l’ensamblatge del conjunt.


Les instal.lacions elèctriques i d’aigua es realitzen per dins dels caixons, preparats i perforats prèviament, i amb el posterior tancament amb panells o alicatats queden totalment ocultes, estalviant a més la realització de regates. Són registrables a través de peces substituïbles a parets, terres i sostres.

Els aïllaments, tèrmics o acústics també s’integren dins dels panells, i podem arribar igual que amb el sistema de construcció tradicional a obtenir la Classe A d’eficiència energètica. Aquestes propietats s’assimilen a les de la fusta natural, tot i que amb les resines i tractaments en queden encara més per sobre.

 forjat osb estructura osb osb estructra


SOSTENIBILITAT: Tractant-se de construcció en sec, es redueix l’ús de recursos naturals i el residu que queda després de la construcció. Aquest sistema constructiu facilita també la deconstrucció i el seu recliclatge. Entre tots els materials de construcció, la fusta és l'únic natural i renovable. El procés de transformació de la fusta per a la seva utilització en la construcció és ben senzill i necessita molt poca energia si ho comparem amb els mètodes d'obtenció d'altres materials.
Els boscos són el pulmó de la Terra. El pulmó del com depèn la vida de tots nosaltres. El fruit d'un bosc bé cuidat és la fusta, el més ecològic de tots els materials.

 


CONFORT: El confort que aporta la fusta és indubtable. La casa de fusta és una casa que respira. La fusta absorbeix i expulsa la humitat regularitzant així la del medi ambient interior. Contribueix a evitar dolències de reumatismes i problemes respiratoris, pel fet que ajuda a estabilitzar la humitat, filtrar i purificar l'aire. El camp bioelèctric natural de la fusta proporciona també un estat d'equilibri i tranquilitat en el cos humà. Les propietats acústiques de la casa de fusta són les òptimes. La fusta absorbeix les ones que rep reduïn´t així l’estrès per contaminació acústica dels seus habitants. La casa de fusta és una casa silenciosa

CASA APLACAT FUSTA OSBSALO CASA OSB

ECONOMITZACIÓ: Donades totes les característiques anteriors, el sistema de construcció d’entramat lleuger amb OSB suposa una important reducció de costos econòmics pel que fa al propi material i a la mà d’obra. Com que el pes total de l’estructura sencera de la vivenda és molt més baix que en la construcció convencional, els fonaments són molt més lleugers, amb menor intervenció de formigó i ferro, reduïnt en un percentatge molt elevat el cost d’aquesta partida. En temps de construcció de  la vivenda també es veu reduït enormement: Podem entregar una vivenda de 200m2 totalment acabada i de gran qualitat en 60 dies.

Breu història del sistema constructiu Steel Fframing

A Amèrica del Nord, fabriquen habitualment les cases amb aquest sistema des del 1830. El 80% de la població dels EEUU, Canadà, Europa del nord i Japó viuen en cases de fusta construïdes amb aquest sistema d’entramat lleuger.  Als Estats Units i el Canadà es construeixen anualment de l'ordre d'1.5 a 2  milions de cases, i la  demanda continúa creixent. També hi ha qui consideren que les estructures de fusta solament duren uns decennis: Això està molt lluny de la realitat. Es conserven nombroses estructures de fusta d'altres segles.
L'àmplia utilització de la fusta en tot el món demostra que els nombrosos avantatges de la fusta sobrepassen àmpliament els seus inconvenients.

 

   LOGO FEDERACIO EUROPEA DE PANELLS DE FUSTA

 

 

 
 • CUINA CASA OSB 2
 • casa osb
 • casa cub 1
 • casa cub
 • casa cub2
 • CASA OSB GARROTXA 2
 • CASA OSB MINIMALISTA 2

Últimes notícies

 • promoció d'habitatges a Cardedeu Aquest 2021 Elicsia ha posat en marxa una promoció d'habitatges... Read more...

 • Al sector de l'arquitectura sostenible hi ha diferents certificacions, marques i paràmetres als... Read more...

 • Sortim del confinament amb l'entrega d'aquesta nova casa sostenible d'una sola planta a... Read more...

 • Entra en vigor la modificació del Codi Técnic de l'Edificació aprovada per Reial Decret 732/2019... Read more...

 • Elicsia Singular ha obtingut les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 que acrediten la qualitat... Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas

Elicsia Singular © 2021