Avui, la societat en general té costum de considerar la vivenda com a ecològica només en termes de disseny, climatització i pel seu ús d’energies renovables. Però té igual importància tenir en compte la quantitat d’energia requerida en produïr els elements constructius necessaris per la seva edificació. 

 

Estalviar energia en la fase d’ús de la vivenda la fa parcialment sostenible, i és en això en el que avui incideixen les polítiques europees, però és necessari també escollir-ne els materials emprats en la seva construcció, tenint en compte la despesa energètica i l’impacte ambientat dels seus  processos d’extracció, manipulació, fabricació, transport i també en la deconstrucció de la vivenda (deconstrucció: recuperació i reciclat dels materials de la vivenda al final del seu cicle de vida-demolició).

 

LAMA FUSTA 52371360PERFILERIA 52614151BLOC FORMIGO 52705339

 

El futur pròxim proposarà mesures correctores per reduïr aquesta energia incorporada en els materials i productes de construcció; la resposta al desafiament de controlar l'escalfament global necessita canvis fonamentals en la producció d'energia, el transport i la indústria.

 

FABRICACIO MATERIALS 31441404

Per això, una eina d’investigació fonamental n’és l’anàlisi del cicle de vida (ACV) o l’evaluació del clcle de vida (ECV) dels productes o serveis durant totes les etapes de la seva existència (extracció, producció, distribució, ús i eliminació).

 

TRANSPORT VIVENDA 52345319

Aquesta evaluació determina les diferències entre el possible impacte ambiental d’un producte nou i d’altres ja existents, quantifica les emissions, tot i que el seu impacte real dependrà de quan, on i com s’alliberi el factor contaminant en l’ambient.

 

  DECONSTRUCCIO VIVENDA 17272310

Aquesta evaluació pretén incrementar l’eficàcia dels productes des de totes les seves fases, aconseguint així identificar deficiències i assolir-ne millores.

 

Últimes notícies

  • Elicsia Singular ha obtingut les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 que acrediten la qualitat... Read more...

  • Elicsia Singular estrena relació amb un nou col·laborador. Des d'ara Salut Casa podrà revisar i... Read more...

  • 2020 ha començat amb l'entrega d'una nova casa que hem construït a Llagostera. Read more...

  • Prefabricades o modulars? Una de les principals consultes que rebem dels nostres clients és sobre... Read more...

  • Elicsia ha establert un compromís ètic amb els clients, els treballadors i el medi ambient. La... Read more...

 cecot Construmat logo ecoconstruccion     Ecologia1Ecologia2logoFibarobureau veritas

Elicsia Singular © 2020