Avui, la societat en general té costum de considerar la vivenda com a ecològica només en termes de disseny, climatització i pel seu ús d’energies renovables. Però té igual importància tenir en compte la quantitat d’energia requerida en produïr els elements constructius necessaris per la seva edificació. 

 

Estalviar energia en la fase d’ús de la vivenda la fa parcialment sostenible, i és en això en el que avui incideixen les polítiques europees, però és necessari també escollir-ne els materials emprats en la seva construcció, tenint en compte la despesa energètica i l’impacte ambientat dels seus  processos d’extracció, manipulació, fabricació, transport i també en la deconstrucció de la vivenda (deconstrucció: recuperació i reciclat dels materials de la vivenda al final del seu cicle de vida-demolició).

 

LAMA FUSTA 52371360PERFILERIA 52614151BLOC FORMIGO 52705339

 

El futur pròxim proposarà mesures correctores per reduïr aquesta energia incorporada en els materials i productes de construcció; la resposta al desafiament de controlar l'escalfament global necessita canvis fonamentals en la producció d'energia, el transport i la indústria.

 

FABRICACIO MATERIALS 31441404

Per això, una eina d’investigació fonamental n’és l’anàlisi del cicle de vida (ACV) o l’evaluació del clcle de vida (ECV) dels productes o serveis durant totes les etapes de la seva existència (extracció, producció, distribució, ús i eliminació).

 

TRANSPORT VIVENDA 52345319

Aquesta evaluació determina les diferències entre el possible impacte ambiental d’un producte nou i d’altres ja existents, quantifica les emissions, tot i que el seu impacte real dependrà de quan, on i com s’alliberi el factor contaminant en l’ambient.

 

  DECONSTRUCCIO VIVENDA 17272310

Aquesta evaluació pretén incrementar l’eficàcia dels productes des de totes les seves fases, aconseguint així identificar deficiències i assolir-ne millores.

 

Últimes notícies

  • Elicsia ha establert un compromís ètic amb els clients, els treballadors i el medi ambient. La... Read more...

  • Us presentem una de les cases sostenibles que entreguem aquesta primavera. Es troba a Sant Antoni... Read more...

  • Bureau Veritas ha validat que els consums de les cases d'Elicsia són certs. Read more...

  • Des d'aquest Octubre Elicsia incorporem la domòtica a totes les cases que construïm. Hem introduït la... Read more...

  • Tanquem Juliol finalitzant una nova casa sostenible. Un habitatge a Centelles de tres plantes que... Read more...

cecot    logo construmat     logo ecoconstruccion     logo pep    logo som energia

Ecologia1Ecologia2Ecologia3Ecologia4logoFibaro bureau veritas